SIOR

Zanim pieniądz zaczął rządzić światem

Bardzo dawno temu, jak bajają bajarze, nikt jeszcze nie słyszał o pieniądzu. Wymieniano towar za towar, tak jak się komu podobało i opłacało. Nowe porządki zaczęły się wtedy, kiedy do głosu doszła cywilizacja a wraz z nią potrzeba wygody. Początkowo środkiem płatniczym było zboże. Nie było problemu, jeśli chodziło o mniejsze ilości, ale kiedy do transportu tego „pieniądza” trzeba było wynajmować statki, problem stawał się naprawdę dużej wagi. Przerzucono się więc na bydło. A i z tym był kłopot niemały.…

Read More

Wielkie idee – wielcy wychowawcy. System Marii Montessori

Po reformach szkół elementarnych i średnich, jakie wdrażano w wielu krajach europejskich, przyszła kolej na przedszkola i szkoły specjalne. Przełomową rolę w pracy nad dziećmi małymi, wywodzącymi się z rodzin ubogich odegrała Maria Montessori, której działalność i publikacje teoretyczne wywarły znaczący wpływ na rozwój europejskiej myśli pedagogicznej. Jej doświadczenia wychowawcze i intensywne dążenie do stworzenia placówek przyjaznych małym dzieciom dały skuteczny oręż do ręki propagatorom fundamentalnych zmian w oświacie przedszkolnej i specjalnej. Świadectwem wagi problemów wychowawczych sygnalizowanych przez włoską reformatorkę…

Read More

Innowacje w diagnostyce i leczeniu raka prostaty, możliwości krajowe i światowe.

Rozpatrzmy, jak wygląda kondycja wiekowa naszego społeczeństwa, kto będzie dominował w najbliższych latach. Odpowiedź jest prosta – będą to głównie starsze osoby a wśród nich starsi mężczyźni. Ma to ogromne znaczenie w kwestii raka gruczołu krokowego, ponieważ jednym z głównych czynników ryzyka jest właśnie wiek. Dla nas lekarzy oznacza to coraz większą liczbę rozpoznań tego nowotworu. Rak gruczołu krokowego to nie jest jedna i ta sama choroba – mamy do czynienia z nowotworem nieagresywnym i z takim, któremu towarzyszy choroba…

Read More

Polski Produkt Przyszłości ze Świerka pomoże chorym na raka

1 marca w Warszawie przyznano tytuły Polskiego Produktu Przyszłości w tegorocznym jubileuszowym dwudziestym konkursie organizowanym przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Laureatem został akcelerator śródoperacyjny IntraLine-IOERT zbudowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Konkurs promuje innowacyjne wyroby i technologie, które mają szansę zaistnieć na rynku krajowym i globalnym. IntraLine-IOERT to akcelerator elektronów służący do napromieniania tkanek zaatakowanych przez nowotwór. Został zbudowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku przy współpracy z Wielkopolskim Centrum Onkologii (WCO).…

Read More

Święto palemki i pisanki

Kiedy wypadają Święta Wielkanocne?  Wielkanoc to święto ruchome. Sposób wyznaczania jej daty przyjęto na soborze nicejskim w 325 roku. Ustalono wówczas, że święto Zmartwychwstania będzie się obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Oznacza to, że najwcześniej Wielkanoc może przypadać 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia. Wielkanoc 2018 wypada 1 kwietnia, a Lany Poniedziałek 2 kwietnia. Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. W Polsce w niedzielę wielkanocną…

Read More

Wszystkie dzieci są nasze

Wśród pedagogów, którzy nie tyle w dziejach wychowania, ile w dziejach ludzkości zapisali się złotymi zgłoskami, znajduje się dr Janusz Korczak. Jego imię na zawsze związane jest z postacią, która cały swój szlak życiowy, zawodowy i twórczy  poświęciła dzieciom, aż do tragicznego końca. Tę postać opromienia decyzja, by pójść z dziećmi, którymi się opiekował na pewną śmierć w obozie zagłady. W tym roku minęła 75 rocznica tego wydarzenia. Hołd dla niezwykłego czarodzieja świata małych istot złożył Andrzej Wajda w filmie…

Read More