Terminy konferencji SIOR

Tytuł konferencji Miejsce Termin konferencji

I Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Tytuł: Wdrożenie do prawa polskiego Dyrektywy Rady 2013/59/Euroatom

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej Poznań
Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa

 

Hotel IBIS
Warszawa, ul. Muranowska 7

05.04.2019r.
godz. 10:00 – 16:00

II Międzynarodowa Konferencja Ochrony Radiologicznej
Cerna Hora

Cerna Hora, Czechy

29.05. – 01.06.2019