Terminy konferencji SIOR

Tytuł konferencji Miejsce Termin konferencji  

Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej
pt. „Energetyka jądrowa, dozymetria, radioterapia
– współczesne wyzwania”

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konferencji
Przetwarzanie danych – RODO

 Kołobrzeg 31.05-2.06.2023