Terminy konferencji SIOR

Tytuł konferencji Miejsce Termin konferencji  
Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej
pt. „Energetyka jądrowa, dozymetria, radioterapia
– współczesne wyzwania”

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

 Kołobrzeg

31.05-2.06.2023