Przystąp do SIOR

Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do Stowarzyszenia, wyślij wypełnioną deklarację członkowską wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres Stowarzyszenia.

Deklaracja.pdf
Zgoda na przetwarzanie danych

Uprasza się o regulowanie składek członkowskich. Członkowie zalegający ze składkami będą skreślani z listy członków Stowarzyszenia zgodnie ze statutem.
Roczna składka członkowska wynosi 75 zł.

Składki należy wpłacać na konto: PKO S.A. V O Poznań 42 1240 3767 1111 0000 4065 4184
z dopiskiem „Składka członkowska Imię i Nazwisko za …….. rok”.