SIOR

Konferencja „Aktualne zagadnienia z zakresu dozymetrii środowiskowej, w tym pomiaru radonu w powietrzu, radioterapii oraz energetyki jądrowej – oczekiwania, plany i rola IOR” – Opole, 8-10.05.2024

W dniach 8-10 maja 2024 r. w Opolu odbędzie się konferencja organizowana przez SIOR pod hasłem przewodnim: Aktualne zagadnienia z zakresu dozymetrii środowiskowej, w tym pomiaru radonu w powietrzu, radioterapii oraz energetyki jądrowej – oczekiwania, plany i rola IOR. Program i formularz zgłoszenia zostaną zamieszczone wkrótce. Podczas konferencji jest zaplanowana sesja plakatowa. Prosimy o zgłaszanie propozycji przedstawienia plakatu (dane autora/autorów, temat) w terminie do 22 marca br.

Read More

Energetyka jądrowa – studia podyplomowe 2023/2024

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych. Program studiów obejmuje informacje dotyczące promieniowania jonizującego i ochrony radiologicznej, budownictwa w energetyce jądrowej, fizycznych podstaw działania reaktorów jądrowych, konstrukcji maszyn i urządzeń stosowanych w elektrowniach jądrowych, eksploatacji elektrowni jądrowych, systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, odpadów promieniotwórczych i ich zabezpieczania.

Read More

XXVII Szkoła Jesienna PTBR – Zakopane, 15-20 października 2023 roku

„Bezpieczeństwo radiacyjne – promieniowanie jonizujące i niejonizujące” Zakres tematyczny: ➢ PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE     • Przypomnienie podstawowych wiadomości o promieniowaniu jonizującym, jego źródłach i rodzajach oraz oddziaływaniu z materią     • Metody detekcji promieniowania, sieć wczesnego wykrywania, dozymetria, ocena narażenia     • Zagrożenia – w tym awarie, sytuacja w elektrowniach na Ukrainie, broń jądrowa     • Biologiczne oddziaływanie promieniowania, ochrona radiologiczna,     • Narażenie na działanie promieniowania, dozymetria ex-post, skażenia, dekontaminacja     • Skutki medyczne…

Read More

Odszedł od nas Janusz Barczyk

Był kolegą i ekspertem chętnie pomagającym w rozwiązaniach merytorycznych związanych z przemysłowym, medycznym i naukowym zastosowaniem promieniowania jonizującym. Ekspertem ochrony radiologicznej i transportu tego typu substancji. Współorganizował wiele konferencji SIOR.

Read More