Historia

W Wielkopolskim Centrum Onkologii (w osobach Marii Kubickiej i Jerzego Kierzkowskiego) w Poznaniu zrodził się pomysł organizowania regularnych spotkań Inspektorów Ochrony Radiologicznej.

W pierwszym spotkaniu w 1998 roku uczestniczyły 33 osoby z ośrodków onkologicznych. W następnych latach 48 osób (1990r), 78 osób, (2000r), 91 osób w 2001 i 2002 r. Poruszano istotne tematy z dziedziny praktyki ochrony radiologicznej m.in. przepisy prawne, nowe programy szkoleń, zapewnienie jakości w radioterapii i diagnostyce radiologicznej, działalności pracowni wzorcowania prowadzonej dla potrzeb ochrony radiologicznej i wiele innych.

W każdym ze spotkań uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki, Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, firm produkujących urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, przedstawiciele Stacji Sanitarno Epidemiologicznych, ośrodków onkologicznych i zakładów medycyny nuklearnej.

Ze względu na rosnące zainteresowanie spotkaniami, w dniu 8 marca 2001r w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu odbyło się spotkanie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej. Wzięło w nim udział 15 osób. Powołano Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej z siedzibą w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, uchwalono Statut Stowarzyszenia i wybrano jego organy.

W dniu 2 października 2001 roku, Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Sądzie Rejestrowym pod numerem 0000068003. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej. Siedziba Zarządu i Komisji Rewizyjnej mieści się przy ul. Lwa 25A/8 w Poznaniu.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Szczegółowe informacje zawarte są w Statucie Stowarzyszenia.

W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy już 140 członków!!!