.

RTG-R, RTG-S

Dla nadzorujących stosowanie aparatów RTG do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz stomatologii i densytometrii kości

Czytaj więcej

S-A, S-Z, A-A

Dla operatorów akceleratorów do celów medycznych, urządzeń do teleradioterapii i brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi oraz akceleratorów do celów niemedycznych
Czytaj więcej

IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3

Inspektorzy Ochrony Radiologicznej typu IOR
Czytaj więcej

ORP

Dla osób wy­ko­nu­ją­cych i nad­zo­ru­ją­cych wy­ko­ny­wa­nie ba­dań i za­bie­gów lecz­ni­czych przy uży­ciu pro­mie­nio­wa­nia jo­ni­zu­ją­ce­go.
Czytaj więcej

SZKOLENIA

Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej dla osób, które w ramach swoich obowiązków zawodowych mają kontakt z promieniowaniem
Czytaj więcej

INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ,
PROJEKTY I OBLICZENIA

Oferujemy usługi Inspektora Ochrony Radiologicznej wszystkich typów
oraz wykonujemy projekty osłon stałych

Czytaj więcej

Z ostatniej chwili…

 • Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…

  Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…

  Z przykrością zawiadamiamy, że w Wielki Piątek zmarł nasz wieloletni kolega Borys Chmielewski...
 • Konferencja 31.05-2.06.2023 (aktualizacja 11.05.2023)

  Konferencja 31.05-2.06.2023 (aktualizacja 11.05.2023)

  Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa na coroczną konferencję organizowaną przez SIOR, w dniach 31.05-2.06 w Kołobrzegu.
 • Szkolenie IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3 odwołane

  Szkolenie IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3 odwołane

  Szanowni Państwo, z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń na szkolenie IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3, informujemy, że szkolenie nie odbędzie się.
 • UWAGA zmiana terminu! Szkolenie IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3 – 03-16.04.2023r

  UWAGA zmiana terminu! Szkolenie IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3 – 03-16.04.2023r

  Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej planuje zorganizowanie szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej (IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3)
 • Termin ważności uprawnień

  Termin ważności uprawnień

  Informujemy, że uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej oraz uprawnienia do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, których ważność upływa: – w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,– w okresie 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zachowują ważność przez kolejne 18 …
Służby PAA

Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych
Państwowej Agencji Atomistyki

tel.: 22 19 430 lub 22 621 02 56
tel. zapasowy: 783 920 151
fax: 22 621 27 83 lub 22 621 02 63

Kontakt tylko w przypadku zdarzenia radiacyjnego, podejrzenia skażenia promieniotwórczego lub wykrycia substancji promieniotwórczych nieznanego pochodzenia