.

RTG-R, RTG-S

Dla nadzorujących stosowanie aparatów RTG do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz stomatologii i densytometrii kości

Czytaj więcej

S-A, S-Z, A-A

Dla operatorów akceleratorów do celów medycznych, urządzeń do teleradioterapii i brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi oraz akceleratorów do celów niemedycznych
Czytaj więcej

IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3

Inspektorzy Ochrony Radiologicznej typu IOR
Czytaj więcej

ORP

Dla osób wy­ko­nu­ją­cych i nad­zo­ru­ją­cych wy­ko­ny­wa­nie ba­dań i za­bie­gów lecz­ni­czych przy uży­ciu pro­mie­nio­wa­nia jo­ni­zu­ją­ce­go.
Czytaj więcej

SZKOLENIA

Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej dla osób, które w ramach swoich obowiązków zawodowych mają kontakt z promieniowaniem
Czytaj więcej

INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ,
PROJEKTY I OBLICZENIA

Oferujemy usługi Inspektora Ochrony Radiologicznej wszystkich typów
oraz wykonujemy projekty osłon stałych

Czytaj więcej

Z ostatniej chwili…

 • UWAGA! Informacja na temat szkoleń

  UWAGA! Informacja na temat szkoleń

  Informujemy, że jesteśmy w stanie w każdej chwili przeprowadzić szkolenia w celu uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-R, IOR -1, IOR-3 oraz R i S.
 • Zapisy na szkolenia

  Zapisy na szkolenia

  Szkolenia i egzaminy na uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu IOR, R odbędą się, zgodnie z informacją podaną przez Państwową Agencją Atomistyki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, 1 miesiąc po zakończeniu stanu epidemiologicznego. W związku z tym prosimy o przesyłanie z wyprzedzeniem formularzy zgłoszeń, które znajdują się na naszej stronie.
 • Nowy numer czasopisma „Postępy Techniki Jądrowej” (1/2020)

  Nowy numer czasopisma „Postępy Techniki Jądrowej” (1/2020)

  Informujemy, że ukazał się pierwszy tegoroczny zeszyt czasopisma "Postępy Techniki Jądrowej" (1/2020), w którym znajdą Państwo ciekawe artykuły.
 • Konferencja odwołana

  Konferencja odwołana

  W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego, z przykrością odwołujemy organizację konferencji IOR w Opolu w dniach 17-20.06.2020r.
 • Tekst jednolity ustawy Prawo atomowe

  Tekst jednolity ustawy Prawo atomowe

  Ukazał się tekst jednolity ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe. (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 1792)
Służby PAA

Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych
Państwowej Agencji Atomistyki

tel.: 22 19 430 lub 22 621 02 56
tel. zapasowy: 783 920 151
fax: 22 621 27 83 lub 22 621 02 63

Kontakt tylko w przypadku zdarzenia radiacyjnego, podejrzenia skażenia promieniotwórczego lub wykrycia substancji promieniotwórczych nieznanego pochodzenia