.

RTG-R, RTG-S

Dla nadzorujących stosowanie aparatów RTG do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz stomatologii i densytometrii kości

Czytaj więcej

S-A, S-Z, A-A

Dla operatorów akceleratorów do celów medycznych, urządzeń do teleradioterapii i brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi oraz akceleratorów do celów niemedycznych
Czytaj więcej

IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3

Inspektorzy Ochrony Radiologicznej typu IOR
Czytaj więcej

ORP

Dla osób wy­ko­nu­ją­cych i nad­zo­ru­ją­cych wy­ko­ny­wa­nie ba­dań i za­bie­gów lecz­ni­czych przy uży­ciu pro­mie­nio­wa­nia jo­ni­zu­ją­ce­go.
Czytaj więcej

SZKOLENIA

Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej dla osób, które w ramach swoich obowiązków zawodowych mają kontakt z promieniowaniem
Czytaj więcej

INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ,
PROJEKTY I OBLICZENIA

Oferujemy usługi Inspektora Ochrony Radiologicznej wszystkich typów
oraz wykonujemy projekty osłon stałych

Czytaj więcej

Z ostatniej chwili…

 • Odwołane szkolenie RTG-R i RTG-S 16-18.10.2019

  Odwołane szkolenie RTG-R i RTG-S 16-18.10.2019

  Uprzejmie informujemy, że szkolenia RTG-R i RTG-S planowane na 16-18.10.2019 nie odbęda się.
 • Odszedł Nasz Kolega Jerzy Zandberg

  Odszedł Nasz Kolega Jerzy Zandberg

  Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 29.08.2019 przedwcześnie odszedł Nasz Kolega Jerzy Zandberg
 • Zmiana ustawy Prawo atomowe

  Zmiana ustawy Prawo atomowe

  Senat, bez poprawek, przyjął ustawę z dnia 13 czerwca 2019 o zmianie ustawy Prawo atomowe.
 • UWAGA! Nowe terminy szkoleń IOR

  UWAGA! Nowe terminy szkoleń IOR

  Serdecznie zapraszamy na szkolenia IOR-Z, IOR-R, IOR-1, IOR-3 oraz szkolenia weryfikacyjne, Bliższe informację  znajdują się w zakładce Terminy i cennik szkoleń oraz egzaminów
 • Szkolenia ORP

  Szkolenia ORP

  Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony radiologicznej zaprasza na obowiązkowe szkolenie z zakresu “Ochrona Radiologiczna Pacjenta”. Szkolenia będą odbywać się u zleceniodawcy, w terminach uzgadnianych na bieżąco. Ważność certyfikatu z tego zakresu wynosi 5 lat od daty uzyskania. Po upłynięciu określonego w ustawie okresu należy ponownie odnowić szkolenie i zdać egzamin Obowiązek ten …
Służby PAA

Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych
Państwowej Agencji Atomistyki

tel.: 22 19 430 lub 22 621 02 56
tel. zapasowy: 783 920 151
fax: 22 621 27 83 lub 22 621 02 63

Kontakt tylko w przypadku zdarzenia radiacyjnego, podejrzenia skażenia promieniotwórczego lub wykrycia substancji promieniotwórczych nieznanego pochodzenia