XXVII Szkoła Jesienna PTBR – Zakopane, 15-20 października 2023 roku

„Bezpieczeństwo radiacyjne – promieniowanie jonizujące i niejonizujące” Zakres tematyczny: ➢ PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE     • Przypomnienie podstawowych wiadomości o promieniowaniu jonizującym, jego źródłach i rodzajach oraz oddziaływaniu z materią     • Metody detekcji promieniowania, sieć wczesnego wykrywania, dozymetria, ocena narażenia     • Zagrożenia – w tym awarie, sytuacja w elektrowniach na Ukrainie, broń jądrowa     • Biologiczne oddziaływanie promieniowania, ochrona radiologiczna,     • Narażenie na działanie promieniowania, dozymetria ex-post, skażenia, dekontaminacja     • Skutki medyczne…

Read More