Zarząd i komisja rewizyjna

ZARZĄD
Prezes
Maria Kubicka
tel. kom. 666 352 235
kubicka6@onet.pl
Wiceprezesi
Janusz Barczyk
tel. kom. 600 030422
janusz.barczyk@op.pl
 
Członkowie
Wiesław Gorączko
tel. kom. 665 062 254
wenezuela06@o2.pl
Sekretarz Skarbnik
Kinga Kapecka
tel. kom. 600 950 065
kinga.kapecka@op.pl
Ryszard Pejka
tel kom. 509 420 183
korba46@op.pl
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący
Józef Karaszewski
tel. kom. 602 329 094
karaszewski@co.bydgoszcz.pl
Członkowie
Grażyna Ibron
tel. kom. 502 534 396
Bogumiła Kuźniar
tel. kom. 601 517 073
kuzniar.bogumila@gmail.com

Księgowość SIOR prowadzi:

MB Audyt sp. z o.o.
ul. Wagrowska 2,
61-371 Poznań

Księgowa – Violetta Szmyt
tel./fax 61 6 793 116
kom. 789 334 894
w.szmyt@mbaudyt.pl
www.mbaudyt.pl