W dniach 8-10 maja 2024 r. w Opolu odbędzie się konferencja organizowana przez SIOR pod hasłem przewodnim: Aktualne zagadnienia z zakresu dozymetrii środowiskowej, w tym pomiaru radonu w powietrzu, radioterapii oraz energetyki jądrowej – oczekiwania, plany i rola IOR. Program i formularz zgłoszenia zostaną zamieszczone wkrótce.

Podczas konferencji jest zaplanowana sesja plakatowa. Prosimy o zgłaszanie propozycji przedstawienia plakatu (dane autora/autorów, temat) w terminie do 22 marca br.