„Szanowni Państwo,

Jesteśmy już po tegorocznej konferencji Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej. Serdecznie dziękujemy Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki oraz przedstawicielom Organu za obecność i wsparcie naszej inicjatywy. Składamy również ogromne podziękowania Panu Rektorowi Politechniki Opolskiej za ciepłe przyjęcie i udostępnienie sal wykładowych Uczelni. Jesteśmy także bardzo wdzięczni Panu dr inż. Grzegorzowi Jezierskiemu za wspaniałą podróż w czasie pozwalającą zobaczyć i poznać historię ponad 1500 eksponatów lamp rentgenowskich oraz elementów związanych z promieniowaniem  gromadzonych od niemal 20 lat.

Dziękujemy serdecznie prelegentom za podzielenie się swoimi doświadczeniami zawodowymi, dylematami i wyzwaniami w obszarze pracy w narażeniu na promieniowanie, jak również wieloma osiągnięciami i dalszymi planami w zakresie rozwoju zagadnień dozymetrii.

Cieszymy się, że nadal chcą Państwo uczestniczyć w naszych spotkaniach, angażować się i poszerzać wiedzę z zakresu ochrony radiologicznej i wszelkich spraw związanych z promieniowaniem.

Pozdrawiamy

Zarząd SIOR