News

News

Zapisy na szkolenia

Szkolenia i egzaminy na uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu IOR, R odbędą się, zgodnie z informacją podaną przez Państwową Agencją Atomistyki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, 1 miesiąc po zakończeniu stanu epidemiologicznego. W związku z tym prosimy o przesyłanie z wyprzedzeniem formularzy zgłoszeń, które znajdują się na naszej stronie.

Read More

Szkolenia ORP

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony radiologicznej zaprasza na obowiązkowe szkolenie z zakresu “Ochrona Radiologiczna Pacjenta”. Szkolenia będą odbywać się u zleceniodawcy, w terminach uzgadnianych na bieżąco. Ważność certyfikatu z tego zakresu wynosi 5 lat od daty uzyskania. Po upłynięciu określonego w ustawie okresu należy ponownie odnowić szkolenie i zdać egzamin Obowiązek ten dotyczy: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT. Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2017…

Read More