Artykuły

Energetyka jądrowa – studia podyplomowe 2023/2024

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych. Program studiów obejmuje informacje dotyczące promieniowania jonizującego i ochrony radiologicznej, budownictwa w energetyce jądrowej, fizycznych podstaw działania reaktorów jądrowych, konstrukcji maszyn i urządzeń stosowanych w elektrowniach jądrowych, eksploatacji elektrowni jądrowych, systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, odpadów promieniotwórczych i ich zabezpieczania.

Read More

Odszedł od nas Janusz Barczyk

Był kolegą i ekspertem chętnie pomagającym w rozwiązaniach merytorycznych związanych z przemysłowym, medycznym i naukowym zastosowaniem promieniowania jonizującym. Ekspertem ochrony radiologicznej i transportu tego typu substancji. Współorganizował wiele konferencji SIOR.

Read More

Zanim pieniądz zaczął rządzić światem

Bardzo dawno temu, jak bajają bajarze, nikt jeszcze nie słyszał o pieniądzu. Wymieniano towar za towar, tak jak się komu podobało i opłacało. Nowe porządki zaczęły się wtedy, kiedy do głosu doszła cywilizacja a wraz z nią potrzeba wygody. Początkowo środkiem płatniczym było zboże. Nie było problemu, jeśli chodziło o mniejsze ilości, ale kiedy do transportu tego „pieniądza” trzeba było wynajmować statki, problem stawał się naprawdę dużej wagi. Przerzucono się więc na bydło. A i z tym był kłopot niemały.…

Read More

Wielkie idee – wielcy wychowawcy. System Marii Montessori

Po reformach szkół elementarnych i średnich, jakie wdrażano w wielu krajach europejskich, przyszła kolej na przedszkola i szkoły specjalne. Przełomową rolę w pracy nad dziećmi małymi, wywodzącymi się z rodzin ubogich odegrała Maria Montessori, której działalność i publikacje teoretyczne wywarły znaczący wpływ na rozwój europejskiej myśli pedagogicznej. Jej doświadczenia wychowawcze i intensywne dążenie do stworzenia placówek przyjaznych małym dzieciom dały skuteczny oręż do ręki propagatorom fundamentalnych zmian w oświacie przedszkolnej i specjalnej. Świadectwem wagi problemów wychowawczych sygnalizowanych przez włoską reformatorkę…

Read More

Polski Produkt Przyszłości ze Świerka pomoże chorym na raka

1 marca w Warszawie przyznano tytuły Polskiego Produktu Przyszłości w tegorocznym jubileuszowym dwudziestym konkursie organizowanym przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Laureatem został akcelerator śródoperacyjny IntraLine-IOERT zbudowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Konkurs promuje innowacyjne wyroby i technologie, które mają szansę zaistnieć na rynku krajowym i globalnym. IntraLine-IOERT to akcelerator elektronów służący do napromieniania tkanek zaatakowanych przez nowotwór. Został zbudowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku przy współpracy z Wielkopolskim Centrum Onkologii (WCO).…

Read More

Święto palemki i pisanki

Kiedy wypadają Święta Wielkanocne?  Wielkanoc to święto ruchome. Sposób wyznaczania jej daty przyjęto na soborze nicejskim w 325 roku. Ustalono wówczas, że święto Zmartwychwstania będzie się obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Oznacza to, że najwcześniej Wielkanoc może przypadać 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia. Wielkanoc 2018 wypada 1 kwietnia, a Lany Poniedziałek 2 kwietnia. Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. W Polsce w niedzielę wielkanocną…

Read More

Wszystkie dzieci są nasze

Wśród pedagogów, którzy nie tyle w dziejach wychowania, ile w dziejach ludzkości zapisali się złotymi zgłoskami, znajduje się dr Janusz Korczak. Jego imię na zawsze związane jest z postacią, która cały swój szlak życiowy, zawodowy i twórczy  poświęciła dzieciom, aż do tragicznego końca. Tę postać opromienia decyzja, by pójść z dziećmi, którymi się opiekował na pewną śmierć w obozie zagłady. W tym roku minęła 75 rocznica tego wydarzenia. Hołd dla niezwykłego czarodzieja świata małych istot złożył Andrzej Wajda w filmie…

Read More

Instytut Radowy na tle dziejów polskiej onkologii

Wraz z powstawaniem Instytutu na Wawelskiej powstawały nowoczesne dyscypliny onkologiczne, wpierw były to skromne zaczątki, a z czasem duma polskiej onkologii. Nie można mówić o historii Instytutu Radowego bez przypomnienia sylwetek dwóch wspaniałych kobiet: to są siostry Skłodowskie, młodsza Maria i starsza Bronisława, która odegrała ogromną rolę przy powstawaniu Instytutu. Mówi się nawet, że bez niej kariera Marii byłaby niemożliwa. To ona wpierw pojechała na studia do Paryża, gdzie po ich ukończeniu mieszkała z mężem, Kazimierzem Dłuskim, lekarzem pediatrą, wybitnym…

Read More

Czy rzeczywiście każdego chorego z rakiem gruczołu krokowego powinniśmy leczyć?

Wykład Prof. Tomasza Demkowa, Kierownika Kliniki Nowotworów Układu Moczowego – Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Moim zadaniem jest przedstawienie faktów, które poniekąd burzą opinię, czy każdego chorego, który ma rozpoznanego raka gruczołu krokowego powinniśmy leczyć. Co to by była za sytuacja, gdy przychodzi taki chory, a lekarz powiada, że nie będziemy pana leczyć. Niewątpliwie taka sytuacja wzbudzi konsternację. Ale są niestety, albo „stety” takie argumenty za tym, że nie każdy chory z rozpoznanym rakiem gruczołu krokowego musi…

Read More