Po wieloletnich spotkaniach inspektorów ochrony radiologicznej w różnych miejscowościach czas na odmianę, tym bardziej, że będzie to spotkanie organizowane wspólnie z Państwową Agencją Atomistyki.