Akademia Onkologii Nuklearnej 4-5 listopada 2021r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Serdecznie Zapraszamy na 10-tą już Akademię Onkologii Nuklearnej edycję jesienną 2021, która odbędzie online w Warszawie w dniach 4-5 listopada 2021r. Głównym tematem pierwszego dnia tegorocznego spotkania będzie omówienie zagadnienia dozymetrii pacjentów w medycynie nuklearnej w odniesieniu do wymagań DYREKTYWY RADY 2013/59/EURATOM z dnia 5 grudnia 2013 r. Artykuł 56 Optymalizacja oraz Prawa atomowego Rozdział 3a Art. 33d. i ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2021 r. w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych…

Read More

Uwaga! Egzamin.

Egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych, odbędzie się 10 czerwca 2021r. w Poznaniu. Kontakt: Kinga Kapecka, tel. 600 950 065

Read More