Zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję w Cernej Horze, w Hotelu Sladowna w Czechach. Konferencja
organizowana jest wspólnie z firmą VF.

Tematyka I Międzynarodowej Konferencji, która odbyła się w 2013r. obejmowała przepisy prawne, dozymetrię i monitoring wokół elektrowni jądrowych, medycynę nuklearną w  aspekcie ochrony radiologicznej, zastosowania przemysłowe promieniowania jonizującego oraz wynikające z nich zagrożenia ww dziedzinach.

Tematy ujęte w programie II konferencji w 2019r. skupią się na zagadnieniach związanych z zastosowaniem promieniowania jonizującego w medycynie, przemyśle i badaniach naukowych Mamy nadzieję, że cykliczność, różnorodna tematyka i frekwencja, jaka towarzyszy tym wydarzeniom sprawi, że ponownie będziemy we wspólnym gronie uczestniczyć w części wykładowej i dyskusjach.

Zarząd Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej

Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
Zgoda oraz klauzula obowiązku informacyjnego
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych