Rejestracja uczestników spotkania zacznie się o godz 9:00 

Program spotkania

 

Informujemy, że z uwagi na brak miejsc, zakończyło się przyjmowanie kolejnych zgłoszeń na Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej.

 

SPOTKANIE
INSPEKTORÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Tytuł: Wdrożenie do prawa polskiego Dyrektywy Rady 2013/59/Euroatom ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego
które odbędzie się w dniu 05.04.2019r.

Po wieloletnich spotkaniach inspektorów ochrony radiologicznej w różnych miejscowościach czas na odmianę, tym bardziej, że będzie to spotkanie organizowane wspólnie z Państwową Agencją Atomistyki.

Dorobek poprzednich spotkań i konferencji organizowanych od 1998r. jest naprawdę imponujący. Niewiele stowarzyszeń może pochwalić się taką cyklicznością i frekwencją, jaka towarzyszy tym wydarzeniom.  Tym razem Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wspólnie z Prezesem Marią Kubicką oraz Zarządem Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej zapraszają w dniu 05.04.2019r.. do Warszawy. Spotkanie odbędzie się hotelu w  hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto ul. Muranowska 2.
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa planowo do godziny 16:00.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej Poznań
Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa

Omawiane będą między innymi kwestie: Wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej po zmianie Ustawy Prawo atomowe; Uregulowań dotyczących fizyka medycznego w radioterapii , diagnostyce obrazowej i medycynie nuklearnej; Zastosowań promieniowania jonizującego w celach medycznych po nowelizacji ustawy Prawo atomowe; Przygotowań na zdarzenia radiacyjne w świetle nowych przepisów Prawo atomowe.

Zarząd
Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej

Załączniki:
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych
Zgoda oraz klauzula obowiązku informacyjnego