Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie Zapraszamy na 10-tą już Akademię Onkologii Nuklearnej edycję jesienną 2021, która odbędzie online w Warszawie w dniach 4-5 listopada 2021r.

Głównym tematem pierwszego dnia tegorocznego spotkania będzie omówienie zagadnienia dozymetrii pacjentów w medycynie nuklearnej w odniesieniu do wymagań DYREKTYWY RADY 2013/59/EURATOM z dnia 5 grudnia 2013 r. Artykuł 56 Optymalizacja oraz Prawa atomowego Rozdział 3a Art. 33d. i ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2021 r. w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych.

Ponieważ jest to temat budzący wiele kontrowersji w środowisku medycyny nuklearnej, chcielibyśmy zadać otwarte pytanie:

Jakie są praktyczne możliwości i metody dozymetrii pacjentów poddawanych diagnostyce i terapii izotopowej? Jak wykonywać procedury dozymetryczne na co dzień, w rutynowej praktyce pracy każdego Zakładu Medycyny Nuklearnej?

Zapraszamy również do uczestnictwa w dyskusji okrągłego stołu dotyczącej dozymetrii w medycynie nuklearnej. Spotkanie odbędzie się z udziałem przedstawicieli Państwowej Agencji Atomistyki, Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, Konsultantów Krajowych oraz specjalistów i ekspertów z wiodących krajowych ośrodków medycyny nuklearnej.

W drugim dniu zapraszamy na cykl spotkań Konwersacje Nuklearne:

– rak piersi

– czerniak

– rak prostaty

– nowotwory gruczołów dokrewnych

– guzy neuroendokrynne

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYM PROGRAMEM ORAZ DO REJESTRACJI NA STRONIE https://www.sympomed.pl/aon

Zaproszenie