Uprzejmie informujemy, że z uwagi na okoliczności szkolenie Typu R i S w dniach 14-15.10.2021 i egzamin w dniu 16.10.2021 zostają odwołane.


Termin przeprowadzenia następnego szkolenia i egzaminu na uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty RTG w celach medycznych – ustalimy po wejściu w życie nowego rozporządzenia M.Z. w sprawie nadawania uprawnień IOR sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w j.o. zdrowia.

Przewidywany termin szkolenia i egzaminu – 2 połowa listopada, grudzień 2021.