Egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych, odbędzie się 10 czerwca 2021r. w Poznaniu.

Kontakt: 
Kinga Kapecka, tel. 600 950 065