W Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu 26 stycznia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami blisko 30 organizacji i stowarzyszeń pacjentów. Debacie pacjenckiej przewodniczył prof. Julian Malicki, Dyrektor WCO. W powitalnym wystąpieniu podkreślił że „To dla nas niezwykle ważne, że otrzymujemy od Państwa wsparcie i słuchamy Państwa opinii, gdyż środowisko pacjentów jest dla nas najważniejsze”
B. Ulatowska ze Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią, mówiła o budowie Ośrodka Radioterapii w Pile „ Planowany przez Ministra Zdrowia konkurs na doposażenie radioterapii na 2018 rok powinien umożliwiać nie tylko wymianę starych na nowe akceleratorów ale także uzupełnienie aparatów w nowo wybudowanych bunkrach, które zostały umieszczone na mapie potrzeb zdrowotnych opracowanej przez Ministra Zdrowia (przykładem jest tu Piła)”.
Prof. Maria Litwiniuk mówiąc o „Breast Unit” zaznaczyła, że idea powstania wyspecjalizowanych jednostek narządowych powstała w efekcie starań pacjentów: „Chcemy zapewniać chorym odpowiedni standard leczenia wraz z dbałością o komfort leczenia”.
Protonoterapia stanowiła jeden tematów spotkania, to innowacyjna forma radioterapii. Grupa ekspertów z dziedziny onkologii i innowacji opracowała pod kierunkeim prof. Juliana Mlickiego Raport „Strategia rozwoju protonoterapii w Polsce”. Organizacje pacjentów wyraziły pełne poparcie przedstawionych w Raporcie wniosków i rekomendacji wspierając budowę Ośrodka Protonoterapii w Poznaniu.

*

Dyrektor WCO podzielił się także pomysłem powołania w Wielkopolskim Centrum Onkologii ośrodka informacji skierowanej do pacjentów odwiedzających szpital po raz pierwszy. Chodzi o prowadzenie pacjenta, który w dużym ośrodku szpitalnym czuje się obco i często zagubiony. Informator WCO miałby sprawować opiekę nad tym pacjentem od chwili przekroczenia progu placówki do kontaktu z właściwą poradnią i lekarzem. Przedstawiciele organizacji pacjenckich uznali ten pomysł za niezwykle pożyteczny w sytuacji, gdy pacjenci często czują się bezradni w wielkim molochu, jakim jest szpital o randze wojewódzkiej.

Prof. Julian Malicki: Drugi ośrodek protonoterapii jest niezbędny

Autorzy raportu „Strategia rozwoju protonoterapii w Polsce” postulują, aby powstał drugi ośrodek protonoterapii i sugerują, żeby ta inwestycja miała miejsce w Poznaniu. Niektórzy eksperci wyrażają co do tego projektu pewne wątpiliwości. Co na to Julian Malicki, dyrektor WCO?

Czy uważa pan, że w Polsce potrzebny jest drugi ośrodek wykorzystujący w leczeniu protonoterapię?

Tak. Drugi ośrodek protonoterapii jest niezbędny. Potwierdzają to dane. Przy obecnej zachorowalności na nowotwory oraz bieżącej wiedzy medycznej do leczenia tą metodą kwalifikuje się rocznie w Polsce około dwóch tysięcy pacjentów. Liczba ta ponad trzykrotnie przekracza możliwości funkcjonującego obecnie, jedynego ośrodka.
Z uwagi na liczbę pacjentów jedna placówka świadcząca usługi z zakresu protonoterapii nie będzie w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich chorych. W efekcie polscy pacjenci często szukają możliwości leczenia poza granicami kraju.
Wybór Poznania na lokalizację ośrodka nie jest przypadkowy. To usytuowane w zachodniej Polsce miasto zapewnia dobre połączenia komunikacyjne dla mieszańców kilku województw, których liczba przekracza 10 mln. Warto podkreślić, że projekt INPRONKO, zakładający budowę ośrodka protonoterapii w Poznaniu, to konsorcjum 19 instytucji – uniwersytetów, samorządów i ośrodków onkologicznych z pięciu województw zachodniej Polski.
Do konsorcjum dołączyło również Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, posiadające Zakład Aparatury Jądrowej, co umożliwia przeniesienie części wyników badań do fazy przemysłowej produkcji.
Stowarzyszenia pacjenckie podpisały list do ministra, w którym apelują o utworzenie ośrodka protonoterapii w Polsce i wdrożenie projektu INPRONKO. W ramach projektu podpisane zostały także listy intencyjne z partnerami. W grudniu ubiegłego roku odbyło się wspólne posiedzenie trzech zespołów parlamentarnych: ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej INPRONKO, ds. Dzieci oraz ds. Praw Pacjentów.
Podczas posiedzenia przedstawiono znaczenie protonoterapii w leczeniu onkologicznym, nakreślono kluczowe wyzwania systemowe w tym zakresie, a także wypracowano wspólne stanowisko popierające utworzenie drugiego w Polsce ośrodka radioterapii protonowej w Poznaniu. Projekt INPRONKO był przedmiotem zorganizowanej 24 października 2017 r. w Poznaniu konferencji „Walczymy z rakiem. Protonoterapia inwestycją w zdrowie i naukę”. Podczas spotkania przeprowadzono rzetelną i wartościową dyskusję w gronie kluczowych przedstawicieli projektu INPRONKO, decydentów, ekspertów, a także przedstawicieli środowiska pacjentów. W trakcie tej konferencji projekt uzyskał poparcie konsultanta krajowego ds. radioterapii onkologicznej prof. Rafała Dziadziuszko.

Padło pytanie, czy w Poznaniu mogłyby być leczone dzieci?
Protonoterapia stanowi metodę skutecznego leczenia m.in. właśnie najmłodszych pacjentów – dzieci. Prowadzenie bezpieczniejszej terapii, zmniejszenie powikłań popromiennych oraz ryzyka indukcji wtórnych nowotworów, co jest szczególnie istotne w przypadku dzieci – to niektóre z wielu czynników przemawiających na korzyść zastosowania protonoterapii w najmłodszej grupie pacjentów.
Zapewnienie możliwości leczenia dzieci jest jedną z najważniejszych przesłanek powstania projektu INPRONKO. Realizacja jego założeń pozwoli na rzeczywistą pomoc dzieciom. Jednocześnie projekt zakłada leczenie dorosłych. W raporcie pt. „Strategia rozwoju protonoterapii w Polsce” opracowanym przez grupę ekspertów i przy współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych zostały przedstawione wskazania kliniczne do protonoterapii zarówno w przypadku nowotworów dorosłych, jak i dzieci.
Dyskusje z udziałem kluczowych ekspertów wykazały potrzebę realizacji tej inwestycji i właśnie w Poznaniu. Teraz pozostaje kwestia przekonania do tego projektu decydentów i podjęcie prac w możliwie najkrótszym terminie.