Już sama myśl o problemach  urologicznych jest krępująca, a co dopiero rozmowa. Problemy w prowadzeniu dialogu o urologicznych sprawach dotyczą obu płci. Chyba jednak mężczyźni są do tej sytuacji gorzej przygotowani. 

On i Ona w obliczu choroby

Mężczyzna to ,,nietypowy pacjent”, już sama myśl o wizycie u urologa jest dla niego niepokojąca. Jej konieczność jest przyznaniem się do bezradności w obliczu  wstydliwych dolegliwości, z którymi trudno sobie samemu poradzić. W świadomości społecznej  choroba, czy nawet dolegliwość urologiczna, ściśle wiążą się ze sprawnością seksualną, a właściwie z jej utratą. To co składa się na wizerunek mężczyzny, w którym nie ma miejsca na słabość, czy chwilową nawet niesprawność, jest powodem unikania  wizyt u lekarza.  Diagnoza lekarska  bowiem  mogłaby stać się potwierdzeniem choroby, traktowanej jako osobista klęska i załamanie  poczucia własnej wartości oraz męskiej tożsamości. Mężczyźni zbyt często traktują swoją chorobę jako katastrofę, wyrzucającą poza nawias przyjętego przez społeczeństwo wzorca głowy rodziny, aktywnego seksualnie „samca alfa”.

Kobiety, mimo że traktują  chorobę jako problem do pokonania, także zmagają się z obawami  utraty roli atrakcyjnej partnerki  i groźbą odrzucenia przez partnera. Jedynym sojusznikiem i nadzieją  na wyeliminowanie frustracji jest lekarz. Tylko jego empatyczna i nastawiona na dialog postawa może tu pomóc.

 

Nowatorski program edukacyjny

Według Światowej Organizacji Zdrowia do zaleceń lekarskich nie stosuje się ponad połowa pacjentów. I tu właśnie pojawia się program „Zdrowy dialog”. Jego finalnym celem jest podniesienie poziomu przestrzegania przez pacjentów zaleceń terapeutycznych. Droga do tego celu wiedzie przez poprawę jakości dialogu pacjent – lekarz. Co i jak mówić? Po jakie argumenty sięgać? Jaką przyjąć postawę? Jakiego użyć języka? Jak wypracować partnerską relację, by być autorytetem i sprzymierzeńcem w walce z trudną chorobą? Jak sprawić, by pacjent przejmował odpowiedzialność za własne zdrowie i przebieg terapii? – to tylko kilka pytań, na które twórcy i wykonawcy  programu „ Zdrowy Dialog” i Teatr IMKA Tomasza Karolaka,  przygotowali konkretne odpowiedzi publikując je  na platformie internetowej i dostarczając lekarzom na pendrivach. Prezentowane są krótkie scenki filmowe, w których pokazywane są wybrane problemy komunikacyjne i wskazywane rozwiązania. Lekarz z perspektywy widza dostrzega znacznie więcej aniżeli  ma szansę dostrzec w codziennej pracy z pacjentem. Nie traci też czasu na studiowanie długich  teoretycznych wykładów – dostaje praktyczny przekaz medialny. Ma szansę zaobserwować jak powinien rozmawiać z chorym dzięki profesjonalnie przygotowanym i aktorsko znakomicie granym scenkom jakie mogą mieć miejsce (i często miejsce mają) w jego gabinecie.

 

Teatr Tomasza Karolaka 

Zaangażowaliśmy się w projekt „Zdrowy dialog”, ponieważ komunikacja między ludźmi jest fundamentem rozwoju i działania – wspólnego działania – mówi Tomasz Karolak, dyrektor teatru IMKA. – Teatr daje możliwość spojrzenia na tę samą sytuację oczami aktora i widza, co sprawia, że widzimy inaczej i więcej – dodaje.

Scenki aktorskie są oczywiście opatrzone komentarzem ekspertów. We „wchodzącej właśnie na ekrany” edycji projektu poświęconej problemom komunikacyjnym w urologii ekspertami są: prof. dr hab. n. med.  Piotr Radziszewski oraz Sławomir Połubianko – trener komunikacji. Wstęp w najnowszej edycji Zdrowego dialogu zgodził się wygłosić Arkadiusz Jakubik, tegoroczny laureat polskiej nagrody filmowej „Orły” za najlepszą drugoplanową rolę męską w filmie „Drogówka”.

Zdecydowano się na uruchomienie projektu, by wielopłaszczyznowo realizować swoją misję, która streszcza credo: Pomagamy Społeczeństwu. Misja ta wypełnia się nie tylko poprzez dostarczanie pacjentom najszerszej w Polsce gamy leków, ale także wsparcie, by leki te były właściwie i systematycznie stosowane. „Dialog pacjent-lekarz jest w realiach naszego systemu ochrony zdrowia jest szczególnie trudny” – mówi Paweł Bernat. – „Tym większa jest więc jego rola i tym ważniejsze, by pomagać w jego usprawnieniu. Pomagamy i pacjentom za pośrednictwem lekarzy, dzięki czemu leki są lepiej i efektywniej wykorzystywane – zyskujemy wszyscy, pacjenci, lekarze i system opieki zdrowotnej”.

Badania dotyczące relacji lekarz – pacjent jednoznacznie wskazują, że pacjenci na pierwszym miejscu stawiają ludzkie podejście lekarza, a jego kompetencje fachowe dopiero na kolejnym. Pacjenci doskonale rozumieją trudną i odpowiedzialną pracę lekarzy, często tłumacząc ich niewłaściwą postawę przepracowaniem lub brakiem odpowiedniego przygotowania. Pacjenci, oprócz korzystania ze scenek przygotowanych specjalnie z myślą o nich będą mogli także korzystać ze  specjalnych narzędzi pomocnych w prowadzeniu  rozmów o delikatnych i „wstydliwych” problemach.

Obecnie na platformie internetowej zdrowydialog.pl dostępne są dwa moduły programu: onkologiczny i urologiczny. W przygotowaniu kolejne moduły.

Program „Zdrowy dialog” to zapowiedź nowych, bardziej skutecznych relacji między lekarzem a pacjentem. Można mieć tylko nadzieję, że jego wdrożenie pomoże wielu mężczyznom przełamać kompleksy i uprzedzenia w zakresie chorób urologicznych, które ich dotykają.