XXIII Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej – Poznań, 2020

Materiały konferencyjne Streszczenie wykładów
Przepisy dotyczące górnictwa w świetle zmian w prawie atomowym Michał Bonczyk & Krzysztof Samolej

Główny Instytut Górnictwa

Zabezpieczenia przed promieniowaniem jonizującym – Osłony stałe Stanisław Dziuba

Zakłady Usługowo Produkcyjne
DELTA Sp. z o.o., SITANIEC k/Zamościa

Plany postępowania awaryjnego – zmiany, które przyniosła nowelizacja Ustawy Prawo atomowe w 2019 roku Dawid Frencel

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych

Standardy w obrazowaniu medycznym mgr inż. Ryszard Kowski

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

Określenie roli fizyka medycznego w ustawie Prawo Atomowe z dnia 11 września 2019 roku Mirosław Lewocki
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii,

Paweł Kukołowicz
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy

Nowe regulacje dotyczące stężeń radonu (Rn-222) w budynkacj i miejscach pracy w zapisach ustawy Prawo Atomowe Krzysztof Kozak

IFJ PAN

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej po zmianie ustawy – Prawo atomowe cz. 2 Edward Raban

Departament Ochrony Radiologicznej Państwowej Agencji Atomistyki (PAA)

Implementacja pomiarów dawek na soczewki oczu w Polsce

Agnieszka Szumska, Renata Kopeć, Maciej Budzanowski

IFJ PAN

Obowiązki jednostek ochrony zdrowia po nowelizacji ustawy – Prawo atomowe ekspozzycja zawodowa Dorota Wróblewska

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia