II Międzynarodowa Konferencja Ochrony Radiologicznej – Cerna Hora 2019

Materiały konferencyjneStreszczenie wykładów
Jak można osłonić się przed promieniowaniem jonizującym niezależnie od rodzaju i wykonywanej działalności?Stanisław Dziuba
Zakłady Usługowo Produkcyjne DELTA, Zamość
Radiopharmaceuticals in Czech Republic and the involvement of ÚJV Řež, a. s.Jan Adam, Ph.D.
Mgr. Ondřej Komžák
Co naukowcy IFJ mają do zaoferowania medycynie i przemysłowi?

What can Institute of Nuclear Physics offer for medicine and industry?
Maciej Budzanowsk
Instytut Fizyki Jądrowej
Kraków
Monitorowanie strumienia neutronów w przemyśle i nauce

Monitoring of neutron flux in industry and science
Lukáš Džbanek
VF, a.s
Produkty i systemy do pomiaru promieniowania jonizującego w medycynie

Products and systems for ionizing radiation measurement in medicine
Martin Holcner
VF, a.s.
Jak powinno wyglądać optymalne wyposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej

Optimal equipment of the Nuclear Medicine Department
Beata Aniołek
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Kielce

Kamil Kamiński
Radpro sp. z o.o. sp.k.
Siedlisko
Przygotowanie na zdarzenia radiacyjne

Preparation for radiation accidents
Karol Łyskawiński
Państwowa Agencja Atomistyki
Warszawa
Dozymetria OSL w Czechach i porównanie dawek pracowników medycznych i przemysłowych

OSL dosimetry in VF and comparison of doses of workers from medicine and industry
Jiří Studený
VF, a.s.

Zastosowanie promieniowania jonizującego nie tylko w medycynie i badaniach naukowychTadeusz Kucharski

EUROATOM SERWIS Tadeusz Kucharski
Warszawa