XVII Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej „Energetyka jądrowa, Ochrona radiologiczna pacjenta” – Skorzęcin 2014

Sesja wspólna

„Europejskie wytyczne dotyczące analizy ryzyka i rejestracji ‘adverse error-events’ i ‘near misses’ w radioterapii”. Julian Malicki
Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu
Zmiana ustawy – Prawo atomowe – wdrożenie dyrektywy Rady 2011/70/EURATOM. Hubert Wróblewski, Robert Truszkowski
Państwowa Agencja Atomistyki – Warszawa
Stan prac nad PPEJ. Zbigniew Kubacki
Ministerstwo Gospodarki, Dyrektor Departamentu EJ – Warszawa
Onkalo-pierwsze składowisko głębokie wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych. Wiesław Gorączko
Politechnika Poznańska – Poznań
Fukushima – spotkanie Międzynarodowej Sieci Związków Zawodowych Pracowników Energetyki Jądrowej (International Nuclear Workers’ Unions Network – INWUN wspólnie ze Światową Organizacją Związków Zawodowych (IndustriAll Global Union). Grzegorz Jezierski
Politechnika Opolska – Opole
Gospodarka paliwem w kraju i za granicą. Bożydar Snopek, Marcin Banach
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Otwock

 

Sesja medyczna

Teleterapia w Polsce do roku 2025. Dariusz Kluszczyński
Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia – Łódź
Zgody na świadczenie usług medycznych związanych ze stosowaniem promieniowania jonizującego w medycynie nuklearnej. Leszek Królicki
Krajowy Konsultant ds. Medycyny Nuklearnej – Warszawa
Gryczyńska Maria
Wojewódzki Konsultant ds. Medycyny Nuklearnej – Poznań
Kompleksowe rozwiązania dla kontroli jakości – prezentacja firmy Pro-Project. Henryk Kartaszyński, Rafał Kartaszyński
Pro-Project – Chełm
Zgody na działalność z promieniowaniem jonizującym w radiologii. Grażyna Grobelna
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – Poznań
Systemy ochrony radiologicznej na wydziałach „mediciny nuklearnej” (systemy monitoringu promieniowania, systemy osobistej dozymetrii, monitory skażeń). Darya Krot
VF – Cerna Hora Czechy
Zgody na świadczenie usług medycznych związanych ze stosowaniem promieniowania jonizującego w radioterapii. Piotr Milecki
Wojewódzki Konsultant ds. Radioterapii – Poznań
Osłony modułowe – prezentacja firmy Veritas. Kamil Kamiński
Veritas – Bydgoszcz
Zakres testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych – radioterapia, propozycja zmian. Joanna Gaweł
Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia – Łódź
Jednostki dawek stosowanych w tomografii komputerowej – teoria i praktyka. Maria A. Staniszewska, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz-Mika,
Instytut Fizyki Jądrowej PAN – Kraków
„Jak przerwać klincz – ocena i optymalizacja dawek w narządach krytycznych w brachyterapii prostaty, algorytmy obliczeniowe i metody aplikacji izotopu”. Grzegorz Zwierzchowski
Wielkopolskie Centrum Onkologii – Poznań
Napromienianie pacjentek z lewostronnym rakiem piersi, w technice ze wstrzymanym oddechem. Dorota Dupla
Dolnośląskie Centrum Onkologii – Wrocław
Aspekty fizyczne radioterapii wysokich dawek na przykładzie radioterapii stereotaktycznej raka płuca. Marzena Janiszewska
Dolnośląskie Centrum Onkologii – Wrocław
Zalecenia ESTRO i ABS dla brachyterapii. Ewelina Gruszczyńska
Instytut Onkologii – Warszawa
Wybrane aspekty narażenia na promieniowanie pracowników zakładów medycyny nuklearnej. Jerzy Olszewski, Małgorzata Wrzesień
Instytut Medycyny Pracy – Łódź

 

Sesja przemysłowa

Pierwiastki promieniotwórcze w materiałach budowlanych. Wiesław Gorączko
Politechnika Poznańska – Poznań

Dyrektywa 2013/59/EURATOM-co nas czeka w ochronie radiologicznej.

Jerzy Wojnarowicz
Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Otwock
100 lat lampy rtg. Grzegorz Jezierski
Politechnika Opolska – Opole
Pomiar rozkładu dawki od rozproszonego promieniowania X wokół stanowiska pomiarowego do defektoskopii z lampą rtg 225 kV przy użyciu detektorów MTS i MCP. Paulina Janowska, Maciej Budzanowski, Paulina Majczak -Ziarno, Izabela Milcewicz Mika, Tomasz Nowak, Renata Kopeć
Instytut Fizyki Jądrowej – Kraków
Źródła otwarte w przemyśle- badanie szczelności układów chłodzących. Andrzej Drajczyk
Energopomiar – Gliwice
Zastosowanie promieniowania jonizującego w diagnostyce dużych instalacji przemysłowych. Adrian Jakowiuk, Łukasz Modzelewski, Ewa Kowalska, Jan Pieńkos
Instytut Chemii i Techniki jądrowej – Warszawa

Zamknięte źródła promieniotwórcze w utrzymaniu ruchu kopalń węgla kamiennego.

Adam Wróbel
Kopalnie Węgla Kamiennego Wesoła – Mysłowice
Parametry przyrządów dozymetrycznych stosowanych w ochronie radiologicznej. Dariusz Aksamit, Katarzyna Wołoszczuk, Krzysztof Ciupek
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej – Warszawa
Techniki radiacyjne – IMRP 2013.

Wojciech Głuszewski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – Warszawa

Izotopowa i dozymetryczna aparatura pomiarowa dla przemysłu i nauki. Igor Krupiński
Polon–Alfa – Bydgoszcz