XVIII Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej „Ochrona radiologiczna teraz i w przyszłości” – Skorzęcin 2015

Sesja I wspólna – Dyrektywy UE a praktyka

Rola i zadania fizyków w medycznym wykorzystaniu promieniowania jonizującego teraz i w przyszłości Julian Malicki
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Poznań
Dyrektywy Unii Europejskiej w systemie prawnym Polski a struktura i praktyka ochrony radiologicznej Maciej Jurkowski
Państwowa Agencja Atomistyki
Warszawa
Rola Inspektorów Dozoru Jądrowego,wsparcie i kontrola IOR Monika Skotniczna
Państwowa Agencja Atomistyki
Warszawa
Europejska sieć edukacji i szkoleń w zakresie ochrony radiologicznej Krzysztof W. Fornalski
PGE EJ 1 Sp. z o.o., Biuro Technologii i Eksploatacji
Warszawa

 

Sesja II wspólna – Promieniowanie wokół nas

Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym w Polsce Krzysztof Madaj,
Marcin Banach
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
Otwock
 
Dawki w podróżach lotniczych Wiesław Gorączko
Politechnika Poznańska Poznań
 

Promieniowanie rentgenowskie wokół nas

 

Grzegorz Jezierski
Politechnika Opolska
Opole
 
Ochrona radiologiczna a loty międzyplanetarne Wiesław Gorączko
Politechnika Poznańska Poznań
 

 

Sesja III wspólna – Co nowego w dozymetrii?

Doświadczenie w kontroli radiacji środowiska i dozymetrii osobistej w ramach jednego kompleksowego systemu monitorowania na stanowiskach pracy z wykorzystaniem źródeł promieniowania jonizującego

Martin Holcner

VF a.s.

Cerna Hora

Czechy

Dozymetria przyszłości Dariusz Aksamit
Centralne Laboratorium
Ochrony Radiologicznej
Warszawa
 
Osłony modułowe w radioterapii w latach 2014/2015 Kamil Kamiński
Ochrona radiologiczna
Bydgoszcz
 

Krajowy Plan Działania w zakresie radonu (Radon Action Plan) w Polsce, w świetle nowej dyrektywy Rady Unii Europejskiej (2013/59/EURATOM) – Szanse i problemy

Krzysztof Kozak,
Jadwiga Mazur
Instytut Fizyki Jądrowej
Kraków
 

 

Sesja I medyczna – Radioterapia, Dozymetria w radioterapii

Weryfikacja rozkładu dawki w terapii IMRT Wojciech Bulski
Centrum Onkologii Instytut im.
M. Curie Skłodowskiej
Warszawa
 
Nowe technologie w radioterapii Piotr Milecki
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Poznań
 
Wymagania Dyrektywy UE 2013/59/EURATOM a obowiązujące przepisy z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta w Polsce Dariusz Kluszczyński
Dorota Wróblewska
Krajowe Centrum Ochrony Zdrowia w Służbie Zdrowia
Łódź
 

 

Sesja II medyczna – Brachyterapia

Brachyterapia w ginekologii Grażyna Ibron
Katarzyna Pawłów-Pyrka
Michał Górzyński
SP ZOZ MSWz WMCO
Olsztyn
 
Brachyterapia prostaty z zastosowaniem implantów stałych I 125 Grzegorz Zwierzchowski
Grzegorz Bielęda
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Poznań
 
Różnice i podobieństwa technik leczenia raka prostaty brachyterapia LDR a terapia protonowa Andrzej Wożniak
Nubrapol
Jastrzębie Zdrój
 
Od ochrony radiologicznej pracownika do szacowania dawek pacjenta- szerokie zastosowanie metody termoluminescencyjnej

Ewelina Pyszka, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz-Mika, Paulina Janowska, Katarzyna Włodek, Agnieszka Szumska, Katarzyna Chrul, Paulina Majczak-Ziarno, Agnieszka Pasieka, Paweł Bednarczyk, Anna Serwicka, Magdalena Kościńska, Małgorzata Kruk, Aleksandra Kiszkurno-Mazurek, Monika Synowska, Anna Bubak, Anna Sas-Bieniarz, Magdalena Michalska, Katarzyna Soból, Gabriela Glaz.

Instytut Fizyki Jądrowej
Kraków
 

Monitoring narażania w środowisku pracy

Paulina Janowska, Renata Kopeć, Maciej Budzanowski, Magdalena Michalska, Ewelina Pyszka

Instytut Fizyki Jądrowej
Kraków
 

Blaski i cienie metody TLD Dariusz Aksamit
Centralne Laboratorium
Ochrony Radiologicznej
Warszawa
 
Podstawy fizyczne radioterapii
protonowej
Jan Swakoń
Ośrodek Protonowy
Bronowice
 

 

Sesja I przemysłowa – Zagrożenia radiacyjne

Źródła narażenia radiacyjnego w kopalniach węgla Adam Wróbel
Kopalnia Wesoła
Mysłowice
 
Modernizacja komory radiacyjnej w MITR PŁ – wybrane aspekty
 
Krzysztof Hodyr
Pracownia Zamkniętych Źródeł Promieniowania
i Laboratorium Liniowego Akceleratora Elektronów
Politechnika Łódzka
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
Łódź
 
Możliwości zastosowania dozymetrii promieniowania mieszanego n+y Iwona Pacyniak
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Warszawa
M. Kowalska
K.W.Fornalski
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Warszawa
Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
Warszawa
PGE EJ 1 Sp. z o. o. Warszawa
 
Radiacyjna konserwacja obiektów Wojciech Głuszewski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Warszawa
 
Przemysłowe zastosowania technologii akceleratorowych Wojciech Głuszewski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Warszawa
Wielkość narażenia personelu obsługującego skanery rentgenowskie. Metody oceny
narażenia
Jerzy Michnikowski
KWANT
Pracownia Pomiarów Promieniowania
Poznań
 
Izotopowe mierniki poziomu wykorzystywane w elektrociepłowniach Robert Szymonek
TAMECH
Dąbrowa Górnicza
Piotr Jagiełka
INTROL
Katowice
 
Stosowanie jonizacyjnych czujek dymu
 
Igor Krupiński
Polon Alfa
Bydgoszcz
 

Sesja terenowa

Prezentacja Mobilnego Laboratorium Spektrometryczno-Dozymetrycznego
CHIMERA Lab.
Krzysztof Kozak
Jadwiga Mazur
IFJ PAN