Warsztaty „Techniki nuklearne w identyfikacji i konserwacji dzieł sztuki” 2017