XXI Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej „Ochrona radiologiczna w diagnostyce medycznej i przemysłowej” – Kielce 2018