Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony radiologicznej zaprasza na obowiązkowe szkolenie z zakresu
“Ochrona Radiologiczna Pacjenta”.

Szkolenia będą odbywać się u zleceniodawcy, w terminach uzgadnianych na bieżąco.

Ważność certyfikatu z tego zakresu wynosi 5 lat od daty uzyskania.
Po upłynięciu określonego w ustawie okresu należy ponownie odnowić szkolenie i zdać egzamin

Obowiązek ten dotyczy: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT.

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 884) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta określa załącznik nr 7 do w/w rozporządzenia.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również na szkolenia zakresu:
• Szkolenia typu S-A, S,Z, A-A zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej Dz.U. 2016 poz. 1513
• “Inspektor Ochrony Radiologicznej Typ R i S”

Dodatkowych informacji udziela:
– Maria Kubicka, tel. 666 352 235, e-mail: kubicka6@onet.pl
– Kinga Kapecka, tel. 600 950 065, e-mail: kinga.kapecka@op.pl