Szanowni Państwo

Dnia 14.08.2020r. w Hotelu Focus w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej.

W celu ograniczenia liczby osób uczestniczących w Walnym Zebraniu wysłano do członków SIOR prośbę o udzielenie pełnomocnictw do uczestnictwa i głosowania na Walnym Zgromadzeniu wybranym osobom.

Obecnych na zebraniu było14 osób, udzielono 47 pełnomocnictw.

Przegłosowano Uchwały i Statut Stowarzyszenia w projekcie przesłanym do Państwa. Zaproponowane zmiany miały za zadanie uprościć zasady funkcjonowania Stowarzyszenia, skrócić i uelastycznić niektóre procedury i terminy. Bezpośrednio na Walnym Zebraniu dokonane zostały jeszcze nieliczne zmiany i niezbędne korekty.

Dnia 18.08.2020 złożono stosowną dokumentację w celu dokonania rejestracji zmiany KRS w Poznaniu.

Nad przebiegiem Zebrania czuwała p. mec. Marta Zakrzewska-Byra.

Zarząd SIOR