Szkolenia i egzaminy na uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu IOR, R odbędą się, zgodnie z informacją podaną przez Państwową Agencją Atomistyki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, 1 miesiąc po zakończeniu stanu epidemiologicznego.
W związku z tym prosimy o przesyłanie z wyprzedzeniem formularzy zgłoszeń, które znajdują się na naszej stronie.