Informujemy, że ukazał się pierwszy tegoroczny zeszyt czasopisma „Postępy Techniki Jądrowej” (1/2020), w którym  znajdą Państwo ciekawe artykuły.

W numerze znajdują się informacje na temat konferencji SIOR  w  Poznaniu, jak również informacje z kraju i ze świata, między innymi  na temat uczestnictwa Polski w  programie  EURATON – FISSION, polsko – francuskiej inicjatywy jaką jest Nagroda Naukowa im Marii Skłodowskiej i  Pierre`a Curie, polsko-amerykańskiego forum przemysłu jądrowego oraz 6. Kongresu na  temat przemysłu jądrowego  w  Europie Środkowo-Wschodniej, który odbył się w   styczniu w  Pradze.

Wyjątkowo ten numer jest do pobrania z naszej strony.