Ukazał się tekst jednolity ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe. (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 1792)