Joomla Free Themes by iPage Complaints

SPECJALIZACJA Z FIZYKI MEDYCZNEJ  STAN ZAAWANSOWANIA 

Kukołowicz P.

 

 

 

 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Kielce

 

 


SPECJALIZACJA Z FIZYKI MEDYCZNEJ – STAN ZAAWANSOWANIA
Specjalizacja z fizyki medycznej została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku. Grupa ekspertów przygotowała program szkolenia, który obejmuje 600 godzin szkolenia oraz staże z radioterapii, technik obrazowania i diagnostycznych metod nieradiacyjnych. Jednym z modułów jest Ochrona Radiologiczna. Uzyskanie prawa do szkolenia w zakresie fizyki medycznej wymaga wypełnienia wymagań rozporządzenia ujętych w paragrafie 4 wspomnianego wyżej rozporządzenia. Obecnie specjalizację mogą prowadzić: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, Centrum Onkologii- Instytut w Warszawie, Gliwicach i Krakowie, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Dolnośląskie Centrum Onkologii oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Niestety ostatnia z wymienionych jednostek nie przeprowadziła rekrutacji na specjalizację z fizyki medycznej. Osobami, które mogą specjalizować się z zakresu fizyki medycznej muszą spełniać określone wymagania, w tym legitymować się ukończeniem studiów z zakresu fizyki, fizyki technicznej lub informatyki. Rozporządzenie dopuszcza również specjalizowanie się innych osób, które przez 3 lata w przeciągu ostatnich 5 lat wykonywały czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji, uzyskały zgodę Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz oczywiście zakwalifikowały się do jej odbywania w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dyrektor Centrum udziela zgody na specjalizację osobom, które nie ukończyły kierunku studiów wymienionych powyżej po zasięgnięciu opinii zespołu ekspertów. W zespole ekspertów przeważyła opinia, aby wydawać pozytywną opinię tylko osobom, które w czasie studiów otrzymały odpowiednio staranne wykształcenie w zakresie fizyki i matematyki. Z tych powodów absolwenci biologii nie uzyskali pozytywnej opinii zespołu ekspertów. Taką decyzję podjęła (niejednogłośnie) komisja po uzyskaniu podobnej opinii ze strony Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Obecnie w programie specjalizacji uczestniczy ponad 50 osób. Pierwsze osoby rozpoczęły specjalizację w drugiej połowie 2005 roku. Każdy z ośrodków opracował własny sposób prowadzenia specjalizacji. W Świętokrzyskim Centrum Onkologii większość zajęć jest prowadzona w ramach kursów dostępnych dla wszystkich osób specjalizujących się. Odbyły się kursy z radiobiologii, planowania leczenia, obliczania czasów napromieniania. Każdy kurs kończy się testem zaliczeniowym. Część pracy wykonują osobiście osoby specjalizujące się, pod kierunkiem kierownika specjalizacji. W pozostałych ośrodkach specjalizacja jest prowadzona poprzez uczestnictwo w wykładach prowadzonych przez rodzime lub współpracujące instytucje. Pewne trudności nastręcza zorganizowanie szkolenia z zakresu terapii promieniowaniem nie jonizującym. Podobnie znacznym problemem jest organizacja staży. Obecnie w specjalizacji uczestniczą osoby z wieloletnim stażem pracy, których obecność w pracy jest często nie zastąpiona. Odrębnym zagadnieniem jest brak funduszy na prowadzenie specjalizacji oraz nie wystarczające pensje do pokrycia kosztów wyjazdów na kursy specjalizacyjne osób specjalizujących się. Do dnia dzisiejszego nie został rozwiązany problem osób, którym powierzono obowiązki specjalisty z zakresu fizyki medycznej. Rozporządzenie wymaga, aby te osoby po uzyskaniu tytułu specjalisty z zakresu fizyki medycznej rozpoczęły specjalizację i przeszły całą ścieżkę specjalizacyjną. Specjalizacja z fizyki medycznej cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród fizyków medycznych. W Świętokrzyskim Centrum Onkologii na 4 wolne miejsca specjalizacyjne zgłosiło się 8 osób. Dlatego z nadzieją czekamy na rozpoczęcie specjalizacji w Łodzi oraz na otwarcie specjalizacji w Bydgoskim Centrum Onkologii.

Odsłony: 4701